!!! Vši ve škole !!!

Vážení rodiče,

ve škole se opět vyskytly vši, prohlédněte dětem důkladně hlavy!!!

Protože tento problém řešíme opakovaně od začátku školního roku, důrazně upozorňuji, že se jedná o infekční parazitární onemocnění a takto nakažené dítě NESMÍ do kolektivu. Povinnost zbavit dítě vší a neposílat ho do mezi ostatní děti je plně na vás – rodičích!

Mgr. Miroslav Merta, ředitel školy