Úkoly pro žáky na týden od 4. do 8. 5. 2020

Ke stažení ve formátu PDF, případné dotazy posílejte přímo na maily jednotlivých vyučujících.

AJ úkoly pro 3. – 5. ročník Učivo 1. roč. Učivo 2. roč Učivo 3. roč. Učivo 4. roč. Učivo 5. roč.

Pracovní listy AJ a ČJ ve formátu PDF zde:

AJ 3. ročník The scary skeleton 1 AJ 3. ročník The scary skeleton 2 AJ 4. ročník Ali and the magic carpet 2 AJ 4. ročník Ali and the magic carpet1 AJ 5. ročník Communication 1-3 AJ 5. ročník Wh-questions in present simple tense ČJ 3. ročník Vyjmenovaná slova po P1 ČJ 3. ročník Vyjmenovaná slova po P2 ČJ 3. ročník Vyjmenovaná slova po P3 ČJ 4. ročník Rod mužský vzor pán a hrad ČJ 4. ročník Rod mužský životný a neživotný ČJ 4. ročník Vzory podstatných jmen mužského rodu 1 ČJ 4. ročník Vzory podstatných jmen mužského rodu 2 ČJ 5. ročník Oznamovací způsob sloves1 ČJ 5. ročník Oznamovací způsob sloves2 ČJ 5. ročník Slovesný způsob

Mgr. Miroslav Merta, ředitel školy