Úkoly pro žáky na týden od 30. 3. do 3. 4. 2020

Ke stažení ve formátu PDF, případné dotazy posílejte přímo na maily jednotlivých vyučujících.

Učivo 1. roč. Učivo 2. roč Učivo 3. roč. Učivo 4. roč. Učivo 5. roč.

Pracovní listy AJ a ČJ ve formátu PDF zde:

AJ 3 colours 2 AJ 3 colours puzzle AJ 3 colours AJ 3 Vypočítej příklady a podle zadání vybarvi AJ 4 Přiřaď názvy měsíců k roč. období AJ 4 time 3 AJ 4 time 4 AJ 5 reading comprehension AJ 5 time AJ 5 What do people wear in AJ 5 writing 2 AJ 5 writing ČJ 3 podstatná jména – opakování ČJ 3 přídavná jména 2 ČJ 3 přídavná jména ČJ 3 zájmena 2 ČJ 3 zájmena ČJ 4 pravopis podstatných jmen rodu ženského ČJ 5 přídavná jména měkká 2 ČJ 5 přídavná jména měkká ČJ 5 přídavná jména přivlastňovací 2 ČJ 5 přídavná jména přivlastňovací

Mgr. Miroslav Merta, ředitel školy