Úkoly pro žáky na týden od 27. 4. do 1. 5. 2020

Ke stažení ve formátu PDF, případné dotazy posílejte přímo na maily jednotlivých vyučujících.

Učivo 1. roč. Učivo 2. roč Učivo 3. roč. Učivo 4. roč. Učivo 5. roč.

Pracovní listy AJ a ČJ ve formátu PDF zde:

AJ 3. ročník Days of the week1 AJ 3. ročník Days of the week2 AJ 3. ročník Days of the week3 AJ 3. ročník The seasons AJ 4. ročník The months of the year1 AJ 4. ročník The months of the year2 ČJ 3. ročník Slovní druhy1 ČJ 3. ročník Slovní druhy2 ČJ 5. ročník Slovesné tvary1 ČJ 5. ročník Slovesné tvary2

Mgr. Miroslav Merta, ředitel školy