Úkoly pro žáky na týden od 23. do 27. 3. 2020

Ke stažení ve formátu PDF, případné dotazy posílejte na školní mail zskriz@seznam.cz, předám příslušným vyučujícím.

Učivo 1. roč. Učivo 2. roč Učivo 3. roč. Učivo 4. roč. Učivo 5. roč.

Pracovní listy AJ a ČJ ve formátu PDF zde:

AJ 3. roč. – Bar chart clothes AJ 4. roč. – months of the year AJ 5. roč – can and can´t AJ 5. roč. – Peter´s time table at school ČJ 3. roč. – opakování vyjmenovaných slov po b, l, m ČJ 4. roč – pravopis podstatných jmen rodu středního a ženského1 ČJ 4. roč – pravopis podstatných jmen rodu ženského3 ČJ 4. roč. – pravopis podstatných jmen rodu ženského ČJ 5. roč. – přídavná jména ČJ 5. roč. – přídavná jména2 ČJ 5. roč. – přídavná jména3

Mgr. Miroslav Merta, ředitel školy