Úkoly pro žáky na týden od 11. do 15. 5. 2020

Ke stažení ve formátu PDF, případné dotazy posílejte přímo na maily jednotlivých vyučujících.

Učivo 1. roč. Učivo 2. roč Učivo 3. roč. Učivo 4. roč. Učivo 5. roč.

AJ a ČJ pro třeťáky, čtvrťáky a páťáky ZDE:

AJ úkoly pro 3. – 5. ročník ČJ úkoly pro 3. – 5. ročník

Pracovní listy AJ ZDE:

AJ 3. ročník Make your own monster AJ 3. ročník The body parts crossword AJ 3. ročník The body parts of animals AJ 3. ročník The human´s parts of body AJ 3. ročník The parts of body – cut and glue AJ 3. ročníkThe parts of body AJ 4. ročník Present continuous tense AJ 4. ročník Present simple tense1 AJ 4. ročník Present simple tense2

Mgr. Miroslav Merta, ředitel školy