Reakce školy na stížnost

Vážení rodiče,

poslední dobou se v obci šíří zprávy, které vykreslují naši školu v ne zrovna příznivém světle. Protože tyto zvěsti značně poškozují pověst školy, považuju za nutné se k nim vyjádřit.

Všechno začalo tím, že matka dnes už našich bývalých žákyň podala na obecním úřadě stížnost na školu. Se stížností jsme se samozřejmě seznámili a musím konstatovat, že je prakticky celá založená na zkreslených a z kontextu vytržených domněnkách a z velké části dokonce na ničím nepodložených lžích.

Stěžovatelka přitom ani jednou nevyužila možnost, kterou každoročně opakovaně nabízíme, totiž možnost přijít do školy a případné problémy řešit tam, kde vznikly. O této kampani neměl nikdo z nás nejmenší tušení, protože vznikla vyloženě za našimi zády bez jakékoliv snahy stěžovatelky něco se školou řešit. A co nás zarazilo nejvíc je fakt, že stěžovatelka veřejně prohlásila, že stížnost podává proto, aby varovala ostatní rodiče před naší školou!

Zaměstnanci naší školy jsou poslední dobou oslovováni s dotazy, co že se to u nás děje… můžu vás ujistit, že vůbec nic, co by vybočovalo z běžného školního režimu a provozu. Dokonce si dovolím s klidným svědomím tvrdit, že v řadě oblastí se našim žákům dostává nadstandardní péče. Přestože nikdo z našich žáků nemá na základě doporučení ped.- psych. poradny nárok na asistentku, máme tuto pozici na škole zřízenou už 5 let a to díky evropským projektům. Nabízíme i různé formy doučování (což mimochodem stěžovatelka odmítla), k dispozici je speciální pedagog.

Tak trochu chápu reakce veřejnosti, protože tento efekt je dobře známý např. ze sociálních sítí. Pokud si nelze ověřit, co je a co není pravda, uvádí to náš mozek do zmatku, nejistoty a pocitu ohrožení a přitom platí, že máme podvědomě tendenci věřit té horší zprávě. Mozek jí prostě dá vyšší prioritu, protože může znamenat nebezpečí.

Drtivá většina těchto pocitů pramení z neinformovanosti a neznalosti problematiky. Proto klidně kdykoliv přijďte, zavolejte, napište, zeptejte se… rádi vám informace poskytneme. Každá škola má pravidla nastavená pro všechny stejně, opravdu to není o známostech, které by měly určovat kvalitu výuky a přístup k jednotlivým žákům. To by měli všichni respektovat. Dlouhodobé zkušenosti nám říkají, že ať už žáci z naší školy přešli do 6. ročníku na jakoukoliv jinou ZŠ (a řada z nich dokonce rovnou na gymnázium), nikde s nimi nebyly problémy, které by se týkaly nedostatečné připravenosti. Proto jsou řeči o neprofesionalitě a nekompetentnosti učitelů naší školy naprosto nesmyslné a ničím nepodložené.

Nesmíme zapomínat na známou pravdu, která je stará jako lidstvo samo – dítě je vždy obrazem rodiny! Nikoliv školy ani kohokoliv jiného! Ano, úkolem školy je vzdělávat, ale k tomu je potřeba i velmi úzká součinnost rodiny, takže svádět vzdělávací, případně výchovné problémy dítěte na školu, navíc za jejími zády, jednoznačně vypovídá o snaze případné konflikty nikoliv řešit, ale vyvolávat.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří na základě osobních zkušeností, ať už dlouhodobých nebo krátkodobých, těmto tlakům nepodléhají.

Mgr. Miroslav Merta, ředitel školy