Pravidla pro provoz ZŠ a MŠ od 25. 5. do 30. 6. 2020

Vážení rodiče,

protože se blíží termín obnovení provozu naší ZŠ i MŠ, zveřejňuji pravidla, za jakých budeme až do konce školního roku fungovat. Ke stažení ve formátu PDF ZDE:

Pravidla pro provoz ZŠ

Pravidla pro provoz MŠ

Před prvním vstupem do ZŠ / MŠ budete povinni odevzdat vyplněné a podepsané Čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Rodičům žáků ZŠ doporučuji podepsat před prvním odchodem žáka do školy s datem 25.5.2020, rodiče dětí z MŠ můžou podepsat prohlášení první den při předávání dítěte paní učitelce v MŠ, rovněž s datem 25.5.2020. Upozorňuji a zdůrazňuji, že bez řádně vyplněného a podepsaného prohlášení nebude žákovi / dítěti umožněna účast na vzdělávání. Ke stažení ve formátu PDF ZDE:

čestné prohlášení ZŠ

čestné prohlášení MŠ

Pevně věřím, že zvýšená hygienická a organizační opatření chápete jako ochranu vašich dětí, vás a vašich rodin a v neposlední řadě taky nás, kteří se o vaše děti budeme starat.

Případné dotazy pište na mail zskriz@seznam.cz.

Mgr. Miroslav Merta, ředitel školy