Období zvýšené nemocnosti

Vážení rodiče,

jak jistě víte, v této době každoročně nastává období zvýšené nemocnosti a je nutné si uvědomit, že respirační onemocnění není jen v současné době tolik populární covid-19. Ve zvýšené míře se vyskytují i ostatní nemoci, jako je chřipka a nejrůznější formy rýmy a nachlazení, které jsou vysoce infekční a jejich šíření v jakémkoliv kolektivu, zvláště pak v dětském, nemůže nošení roušky zabránit.

Proto vás zase jednou žádám – neposílejte nám do školy ani školky děti s jakýmikoliv příznaky onemocnění! Ranní měření teploty před vstupem do budovy je pouze orientační a nemůže spolehlivě odhalit, jestli je dítě nemocné. To musíte vědět vy, kteří s dítětem trávíte většinu času. Buďte, prosím, ohleduplní k ostatním dětem a jejich rodičům! Jak už jsem kdysi psal, argument, že přece musíte chodit do práce rozhodně neobstojí, to musí i ostatní včetně nás, kteří se o vaše děti staráme! Blíží se Vánoce a nemocný nechce být nikdo. Děti s příznaky onemocnění (a to není jen teplota) budeme okamžitě odesílat z kolektivu domů. Samozřejmě vás telefonicky vyrozumíme.

Děkuji za pochopení!

Mgr. Miroslav Merta, ředitel školy