Nový mail pro omlouvání žáků ZŠ

Vážení rodiče,

jak jsem ráno při slavnostním zahájení slíbil, vytvořil jsem novou mailovou schránku pro omlouvání žáků ZŠ, protože telefon do školy je odpojený a nelze na něho volat. Omluvenky nám zatím posílejte výhradně na tuto mailovou adresu:

omluvenky.zskriz@seznam.cz

Tento mail bude samozřejmě funkční i poté, co se přestěhujeme zpět do školy. Potom už ale budete moct využít i školní telefonní číslo 517 379 721.

Mgr. Miroslav Merta, ředitel školy