DŮLEŽITÉ – změna v organizaci výuky ZŠ od 1. září 2020

Vážení rodiče,

oznamuji vám zásadní změnu v organizaci výuky ZŠ pro školní rok 2020  / 2021, tj. od 1. září 2020. Naše škola bude od nového školního roku trojtřídní s následujícím složením tříd:

1. třída – samostatný 1. ročník (nově přijatí žáci)

2. třída – 2. + 3. ročník (tzn. současný 1. + 2. ročník)

3. třída – 4. + 5. ročník

Pevně věřím, že tuto změnu uvítáte, protože nám umožní daleko větší individualizaci výuky a péče o vaše děti.

Mgr. Miroslav Merta, ředitel školy