Reakce školy na stížnost

Vážení rodiče,

poslední dobou se v obci šíří zprávy, které vykreslují naši školu v ne zrovna příznivém světle. Protože tyto zvěsti značně poškozují pověst školy, považuju za nutné se k nim vyjádřit.

Všechno začalo tím, že matka dnes už našich bývalých žákyň podala na obecním úřadě stížnost na školu. Se stížností jsme se samozřejmě seznámili a musím konstatovat, že je prakticky celá založená na zkreslených a z kontextu vytržených domněnkách a z velké části dokonce na ničím nepodložených lžích.

Stěžovatelka přitom ani jednou nevyužila možnost, kterou každoročně opakovaně nabízíme, totiž možnost přijít do školy a případné problémy řešit tam, kde vznikly. O této kampani neměl nikdo z nás nejmenší tušení, protože vznikla vyloženě za našimi zády bez jakékoliv snahy stěžovatelky něco se školou řešit. A co nás zarazilo nejvíc je fakt, že stěžovatelka veřejně prohlásila, že stížnost podává proto, aby varovala ostatní rodiče před naší školou!

Zaměstnanci naší školy jsou poslední dobou oslovováni s dotazy, co že se to u nás děje… můžu vás ujistit, že vůbec nic, co by vybočovalo z běžného školního režimu a provozu. Dokonce si dovolím s klidným svědomím tvrdit, že v řadě oblastí se našim žákům dostává nadstandardní péče. Přestože nikdo z našich žáků nemá na základě doporučení ped.- psych. poradny nárok na asistentku, máme tuto pozici na škole zřízenou už 5 let a to díky evropským projektům. Nabízíme i různé formy doučování (což mimochodem stěžovatelka odmítla), k dispozici je speciální pedagog.

Tak trochu chápu reakce veřejnosti, protože tento efekt je dobře známý např. ze sociálních sítí. Pokud si nelze ověřit, co je a co není pravda, uvádí to náš mozek do zmatku, nejistoty a pocitu ohrožení a přitom platí, že máme podvědomě tendenci věřit té horší zprávě. Mozek jí prostě dá vyšší prioritu, protože může znamenat nebezpečí.

Drtivá většina těchto pocitů pramení z neinformovanosti a neznalosti problematiky. Proto klidně kdykoliv přijďte, zavolejte, napište, zeptejte se… rádi vám informace poskytneme. Každá škola má pravidla nastavená pro všechny stejně, opravdu to není o známostech, které by měly určovat kvalitu výuky a přístup k jednotlivým žákům. To by měli všichni respektovat. Dlouhodobé zkušenosti nám říkají, že ať už žáci z naší školy přešli do 6. ročníku na jakoukoliv jinou ZŠ (a řada z nich dokonce rovnou na gymnázium), nikde s nimi nebyly problémy, které by se týkaly nedostatečné připravenosti. Proto jsou řeči o neprofesionalitě a nekompetentnosti učitelů naší školy naprosto nesmyslné a ničím nepodložené.

Nesmíme zapomínat na známou pravdu, která je stará jako lidstvo samo – dítě je vždy obrazem rodiny! Nikoliv školy ani kohokoliv jiného! Ano, úkolem školy je vzdělávat, ale k tomu je potřeba i velmi úzká součinnost rodiny, takže svádět vzdělávací, případně výchovné problémy dítěte na školu, navíc za jejími zády, jednoznačně vypovídá o snaze případné konflikty nikoliv řešit, ale vyvolávat.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří na základě osobních zkušeností, ať už dlouhodobých nebo krátkodobých, těmto tlakům nepodléhají.

Mgr. Miroslav Merta, ředitel školy

Provoz MŠ v době jarních prázdnin (13. – 17. 3. 2023)

Vážení rodiče,

v době jarních prázdnin bude provoz MŠ pro malý počet nahlášených dětí sloučen do jedné třídy. Příští týden proto voďte svoje děti přímo do třídy Soviček. Provozní doba zůstává samozřejmě nezměněná, 6:45 – 16:00 hod.

Běžný provoz v obou třídách začne opět v pondělí 20.3.2023.

Mgr. Miroslav Merta, ředitel školy

Zápis do 1. ročníku ZŠ

Vážení rodiče,

termín zápisu do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2023 / 2024 stanovuji na úterý 4. dubna 2023 v 15:30 hodin. K zápisu se dostaví všechny děti narozené od 1.9.2016 do 31.8.2017. Veškeré informace a potřebné dokumenty ke stažení najdete pod níže uvedenými odkazy.

Organizace zápisu zde:

Organizace zápisu do 1.roč. ZŠ 2023-24

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání + vzor vyplnění zde:

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání-vzor vyplnění

Žádost o odklad povinné školní docházky + vzor vyplnění zde:

Žádost o odklad povinné školní docházky

Žádost o odklad povinné školní docházky-vzor vyplnění

Případné dotazy pište na mail zskriz@seznam.cz

Mgr. Miroslav Merta, ředitel školy

!!! Opět vši ve školce !!!

Vážení rodiče,

ve školce se podruhé během krátké doby vyskytly vši, proto svým dětem důkladně prohlédněte hlavy! Toto parazitární onemocnění je silně infekční a nakažené dítě v žádném případě nepatří do kolektivu až do úplného vyléčení! Berte ohled na ostatní!

Mgr. Miroslav Merta, ředitel školy