Ochrana zdraví v MŠ

Vážení rodiče,

každoročně vznikají spory a nedorozumění ohledně ne zcela zdravých (a někdy i viditelně nemocných) dětí, které nám vodíte do školky (a posíláte i do školy). Proto vám přinášíme ucelený a přehledný informační materiál, který tuto problematiku řeší, viz odkaz níže. Začátkem září na třídních schůzkách zájemcům zdarma věnujeme i tištěnou verzi. Doporučuji prostudovat a dodržovat.

Brožura školní rok 2021-2022 PMeduca

Mgr. Miroslav Merta, ředitel školy

POZOR – vši v mateřské škole !!!

Vážení rodiče,

prohlédněte dětem důkladně hlavy, ve školce se vyskytly vši! Tato nákaza (pedikulóza) patří mezi infekční choroby a takto nakažené dítě do kolektivu nesmí. Pokud výskyt vší zaznamenáte, dítě do školky neposílejte, dokud nebude nákaza zlikvidována. Přikládám pokyn MŠMT k této problematice a jeden odkaz, kde se dočtete víc.

pokyn MŠMT k výskytu vší ve škole

https://nemoci.vitalion.cz/vsi/

Mgr. Miroslav Merta, ředitel školy