Upozornění zájemcům o prázdninový provoz

Upozorňuji všechny rodiče, kteří přihlásili svoje dítě

k prázdninovému provozu, že platba za prázdniny musí být

na účet školy připsána nejpozději v pátek 21.6.2019. Na pozdější platby nebude brán zřetel, budou vráceny na účet odesilatele

a dítě nebude do prázdninového provozu zařazeno.

K dnešnímu dni (17.6.2019) jsou na účtu školy platby za 7 dětí.

Mgr. Miroslav Merta, ředitel školy

Okresní kolo výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí a mládeže“

Vítězové březnového školního kola se zúčastnili okresního kola výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí a mládeže“ a ve svých kategoriích byli z celkového počtu 694 soutěžících velmi úspěšní!

V kategorii M 2 (MŠ starší děti) se na 3. místě umístil předškolák Antonín Robeš.

V kategorii ZŠ 1 se na 2. místě umístil Jan Klusoň ze 2. ročníku naší školy.

V kategorii ZŠ 2 se na krásném 1. místě umístila naše páťačka Monika Straková.

Všem oceněným blahopřejeme! Fotky ze slavnostního předání diplomů a cen najdete ve fotogalerii ZŠ.

 

Informace k platbám za stravování – MŠ

Vážení rodiče,

poslední platbu za stravování v tomto školním roce zašlete v tomto měsíci, tj. do 20. května 2019.

V červnu už pošlou platbu jen ti rodiče, kteří přihlásí svoje dítě k prázdninovému provozu MŠ a to podle pokynů, které jsou k dispozici v sekci Aktuality z MŠ i na nástěnkách v obou třídách MŠ, kde se zároveň můžete k prázdninovému provozu přihlašovat.

Vyúčtování plateb za školní rok 2018 / 2019 bude provedeno během hlavních prázdnin 2019 a přeplatky budou rozeslány na účty, ze kterých platby chodily. Případní dlužníci budou vyzváni k vyrovnání nedoplatku.

Mgr. Miroslav Merta, ředitel školy