Výzva ministra zdravotnictví ředitelům škol

Vážení rodiče,

jistě jste dnes (tj. 22.9.2020) zaznamenali v médiích zprávu, že nový pan ministr zdravotnictví Prymula doporučil ředitelům škol, aby na pátek 25.9.2020 nařídili žákům ředitelské volno.

Jelikož jsem si vědom toho, že tento krok by způsobil většině z vás nemalé problémy s hlídáním dětí (a navíc bez nároku na ošetřovné), oznamuji vám, že ředitelské volno žákům nenařídím a že naše škola bude v pátek 25.9.2020 v plném provozu.

Mgr. Miroslav Merta, ředitel školy

Provoz v obou třídách MŠ

Vážení rodiče,

od pondělí 14.9.2020 bude v provozu třída Soviček v budově ZŠ, takže třídy se rozdělí a vaše sovičky už můžete vodit tam :-). Berušky zůstávají v budově MŠ u hřiště.

Mgr. Miroslav Merta, ředitel školy

 

Úvodní rodičovská schůzka MŠ

Vážení rodiče,

úvodní rodičovská schůzka MŠ se koná ve čtvrtek 17.9.2020 v 16:00 v budově MŠ u hřiště. Účast všech je NUTNÁ!!! Potřebujeme od vás podepsat seznámení se školním řádem a budeme vás informovat o ostatních záležitostech, které se týkají provozu školky, placení obědů atd.

Se školním řádem se v zájmu urychlení schůzky seznamte ZDE:

http://zskrizanovice.cz/wp-content/uploads/2018/09/%C5%A0koln%C3%AD-%C5%99%C3%A1d-M%C5%A0-K%C5%99i%C5%BEanovice.pdf

Mgr. Miroslav Merta, ředitel školy

Další důležité novinky a připomenutí – ČTĚTE!!!

Vážení rodiče,

v sekci Školní rok 2020/2021 jsou rozvrhy hodin pro jednotlivé ročníky a termíny prázdnin. Ke stažení i ZDE:

1.roč.   2.roč.   3.roč.   4.roč.   5.roč.

Organizace školního roku 2020-2021

Dále přikládám informace o výuce náboženství od pana faráře Mgr. Milana Vavra ze Slavkova u Brna, ZDE:

náboženství

A ještě několik připomenutí a důležitých informací:

V pondělí 7.9.2020 v 8:00 zahajujeme provoz ZŠ v zasedací místnosti ObÚ. Na rozdíl od minulých let budou žáci ve škole (v budově ObÚ) celé dopoledne včetně oběda a pro zájemce i družiny. Proto přihlášky ke stravování pro žáky ZŠ odevzdejte do pátku 4.9.2020 vedoucí stravování paní Simoně Zahradníkové. Pokud termín nedodržíte, vaše dítě nebude mít 7.9.2020 oběd! A samozřejmě i v dalších dnech…dokud neodevzdáte přihlášku.

Děti z MŠ přihlašujeme od 1.9.2020 automaticky, ale povinnost odevzdat přihlášku ke stravování do 4.9.2020 se vztahuje i na ně. Pokud dítě do MŠ nepůjde, odhlásíte stravu standardním způsobem u vedoucí stravování.

Sledujte naše Aktuality, informace budou přibývat.

Mgr. Miroslav Merta, ředitel školy

Provoz ZŠ a MŠ – nouzový režim

Vážení rodiče,

vzhledem k nepředpokládaně se zpožďujícím stavebním pracím v základní škole budeme nuceni zahájit provoz školy i školky v „nouzovém režimu“, protože budova ZŠ zatím není a nějaký čas ještě nebude provozuschopná. Tato situace je nám krajně nepříjemná a ani trochu nás netěší, ale jiné řešení bohužel není. Jak to tedy bude probíhat:

Mateřská škola zahájí svůj provoz v úterý 1. září 2020 (jak už bylo avizováno), ale s tím, že obě třídy musíme dočasně spojit do jedné a všechny děti budou zatím chodit do budovy MŠ u hřiště. O místa se bát nemusíte, vlezou nám tam všechny, ale pokud by někteří z vás nepovažovali za nezbytně nutné dítě do školky dávat, velmi by nám to usnadnilo nelehkou situaci. Pokud se rozhodnete dítě zatím do MŠ nedávat, oznamte to co nejdřív telefonicky nebo mailem paní vedoucí stravování. Všechny děti (kromě těch již omluvených) totiž budou od 1.9.2020 automaticky přihlášeny ke stravování.

Základní škola zahájí svůj provoz v pondělí 7. září 2020 v 8:00 (rovněž bylo avizováno) v zasedací místnosti ObÚ, kde bude náš dočasný azyl do doby, než se podaří zprovoznit budovu ZŠ. Po dohodě se zřizovatelem školy bude výuka od 7.9.2020 dočasně probíhat v prostorách ObÚ, stejně jako školní družina. Na obědy budeme chodit do budovy MŠ u hřiště. Od 7.9.2020 už bude fungovat všechno včetně družiny a obědů, takže pokud budete chtít, aby vaše dítě chodilo na obědy od prvního dne, je třeba do pátku 4.9.2020 doručit vedoucí stravování vyplněnou přihlášku.

Toto přechodné období bude organizačně poměrně náročné, ale já věřím, že nezbytnost těchto opatření chápete a jsem si jistý, že to všichni společně úspěšně zvládneme. Sledujte naše Aktuality, o veškerých změnách vás budu okamžitě informovat.

Mgr. Miroslav Merta, ředitel školy