Nabídka zájmových kroužků

Oznamujeme rodičům, že volnočasová agentura Kaštánky, stejně jako loni, nabízí žákům a rodičům zájmové kroužky, viz níže. Majitelka agentury paní Klára Skrbková bude přítomna na úvodní třídní schůzce ZŠ v úterý 10.9.2019, kde podá podrobnější informace. Upozorňujeme, že naše škola není organizátorem těchto kroužků, pouze zprostředkováváme kontakt mezi agenturou a případnými zájemci, takže veškeré dotazy směřujte přímo na majitelku agentury.

Zápis do kroužků 2019-20

Upozornění zájemcům o prázdninový provoz

Upozorňuji všechny rodiče, kteří přihlásili svoje dítě

k prázdninovému provozu, že platba za prázdniny musí být

na účet školy připsána nejpozději v pátek 21.6.2019. Na pozdější platby nebude brán zřetel, budou vráceny na účet odesilatele

a dítě nebude do prázdninového provozu zařazeno.

K dnešnímu dni (17.6.2019) jsou na účtu školy platby za 7 dětí.

Mgr. Miroslav Merta, ředitel školy

Okresní kolo výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí a mládeže“

Vítězové březnového školního kola se zúčastnili okresního kola výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí a mládeže“ a ve svých kategoriích byli z celkového počtu 694 soutěžících velmi úspěšní!

V kategorii M 2 (MŠ starší děti) se na 3. místě umístil předškolák Antonín Robeš.

V kategorii ZŠ 1 se na 2. místě umístil Jan Klusoň ze 2. ročníku naší školy.

V kategorii ZŠ 2 se na krásném 1. místě umístila naše páťačka Monika Straková.

Všem oceněným blahopřejeme! Fotky ze slavnostního předání diplomů a cen najdete ve fotogalerii ZŠ.