Informace k platbám za stravování – MŠ

Vážení rodiče,

poslední platbu za stravování v tomto školním roce zašlete v tomto měsíci, tj. do 20. května 2019.

V červnu už pošlou platbu jen ti rodiče, kteří přihlásí svoje dítě k prázdninovému provozu MŠ a to podle pokynů, které jsou k dispozici v sekci Aktuality z MŠ i na nástěnkách v obou třídách MŠ, kde se zároveň můžete k prázdninovému provozu přihlašovat.

Vyúčtování plateb za školní rok 2018 / 2019 bude provedeno během hlavních prázdnin 2019 a přeplatky budou rozeslány na účty, ze kterých platby chodily. Případní dlužníci budou vyzváni k vyrovnání nedoplatku.

Mgr. Miroslav Merta, ředitel školy

Soutěž „Požární ochrana dětí a mládeže“

V pondělí dne 19.3.2019 proběhlo na naší škole vyhodnocení výtvarné soutěže „Požární ochrana dětí a mládeže“. Soutěž probíhala ve 3 kategoriích. Nejmladšími účastníky byly děti z mateřské školy. Na 1. místě se umístila práce Antonína Robeše, na 2. místě Davida Zahradníka a na 3. místě se umístila práce Lucie Krátké. V 2. kategorii byla ohodnocena na 1. místě práce Jana Klusoně, na 2. místě Darka Procházky a na 3. místě se umístila práce Matyase Vyrůbala. V 3. kategorii se na 1. místě umístil komiks Moniky Strakové, na 2. místě dílo Ondřeje Malého a na 3.místě byla vyhodnocena práce Terezy Konečné. Všem výhercům blahopřejeme!

Fotky z vyhlášení výsledků najdete ve fotogalerii MŠ, album Vyhodnocení soutěží.